Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof, vult u onderstaand formulier in. Deze komt terecht bij de administratie. In het laatste veld graag het volgende aangeven: naam en groep van uw kind(eren) / datum van het verlof / reden van het verlof. Daarmee kunnen wij de aanvraag beoordelen. Zie hiervoor ook de toelichting onderaan. U ontvangt binnen twee weken een reactie per e-mail.

1800 tekens resterend

Toelichting verlof en verzuim (zie Schoolgids p. 29-30):

Verlof of verzuim leerlingen

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen, waarbij wij de volgende richtlijnen hanteren:

•Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis of tandarts: zo’n bezoek hoeft u slechts te melden aan de betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid door aan de directie. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Als de afspraak onder schooltijd valt, komt u dan uw kind van school ophalen; we sturen geen kinderen naar huis.

•Indien uw kind afwezig is in verband met het bijwonen van een begrafenis, kunt u de afwezigheid aan de betrokken leerkracht of de directie doorgeven.

•Verlof voor een therapie die onder schooltijd plaatsvindt en meerdere momenten betreft, dient u bij de intern begeleider te melden.

•Verlof voor huwelijken of (sommige) jubilea: dit verlof vraagt u schriftelijk (als het mogelijk is 14 dagen van te voren) bij de directie aan. Een formulier hiervoor is op het informatierek bij de ingang te vinden of kunt u bij de directie vragen. Ook is het mogelijk via de website een digitale aanvraag te doen. De maximale verloftijd bij huwelijken, jubilea e.d. is 1 dag.

Is uw kind tijdens een schooldag afwezig, en is het niet ziek of afwezig met een geldige reden zoals hierboven beschreven, dan is er sprake van ‘ongeoorloofd verzuim’. In het geval van ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Verlof voor vakantie

Vrijstelling van schoolbezoek kan niet worden toegestaan voor verlenging van de vastgestelde schoolvakanties.

Verlof buiten de schoolvakantie is uitsluitend mogelijk als vakantie met het kind tijdens de schoolvakantie niet mogelijk is vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Uw aanvraag moet in dat geval vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. In alle andere gevallen is vakantie buiten de schoolvakantie om niet mogelijk.

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan proces-verbaal opgemaakt worden.

Het is altijd goed om in geval van een verlofaanvraag, naast de papieren aanvraag, even een mondelinge toelichting te geven aan de directeur. Dit om te voorkomen dat afwijzingen worden gedaan, terwijl er eigenlijk sprake is van een uitzonderlijke situatie waarin toestemming zou kunnen worden verleend.