SK.2023-032

Een fijne en veilige plek

De Schakel is een open en warme basisschool waar we oog hebben voor ieder kind. Vanuit een veilige sfeer en met veel betrokkenheid bieden we onderwijs van hoge kwaliteit en stellen we ons open en benaderbaar op.

Zonder relatie geen prestatie: om te kunnen leren is het belangrijk dat je kind zich prettig en gerespecteerd voelt. We gunnen alle kinderen een fijne schooltijd en houden rekening met ieders individuele mogelijkheden. We leven in een snel veranderende maatschappij en het werk van de toekomst vraagt om andere, 21e-eeuwse en sociale vaardigheden. We leren de kinderen wat hun kracht is en bereiden ze voor op de toekomst.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op De Schakel besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Daarvoor werken we met het leerlingvolgsysteem Zien! en met een pedagogische lijn, gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey (‘The Leader in Me’). We leren de kinderen eigen verantwoordelijkheid te nemen, probleemoplossend te denken en goed samen te werken. Daarbij hebben we aandacht voor hun weerbaarheid en de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Dat helpt ook om pestgedrag te voorkomen.